Organisatiecoaching

Mijn hart ligt bij het ondersteunen van veranderingen in organisaties, op een goede, betrouwbare en duurzame manier. Om dat te doen werk ik vanuit vijf basisprincipes. Duurzaamheid, Liefde en vertrouwen, Met elkaar, Eenvoud en Flexibiliteit.

Duurzaamheid
Regelmatig hoor ik om me heen dat directie en management van een organisatie er niet in slagen succesvol te veranderen. Te vaak leidt het tot verspilde energie, verwarring, irritatie, oplossingen die niet werken. Kortom: het wordt er niet beter op en er wordt veel geld op deze manier verspild. En dat is in niemands belang.
Dus kies ik ervoor om directies en leidinggevenden te ondersteunen hun verandering zélf door te voeren. Met mijn ervaring en kennis kan ik helpen het proces langs voetangels, doornenstruiken en op de loer liggende ravijnen te loodsen.
Je kunt mij zien als je ‘personal trainer’. Als je zelf fit wilt worden kun je dat ook niet door iemand anders laten doen. Je zult zelf aan de slag moeten!

Liefde en vertrouwen
In mijn ondersteuning en visie op veranderingen kan ik koken inzetten als middel, maar ook als metafoor. Als je kookt vanuit liefde en met respect voor ingrediënten wordt het gerecht lekkerder en proef je dat. Zo ook met veranderingen vormgeven. Als je met respect met je ingrediënten (medewerkers, processen) omgaat, wordt het een smakelijke maaltijd. Als je vanuit liefde (lees vertrouwen) kunt sturen in plaats van uit angst (lees controle) wordt het een meer ontspannen en effectief proces.

Met elkaar
Daarnaast zijn alle ingrediënten in een gerecht nodig en even belangrijk, als je er een weglaat is de smaak toch echt minder. Zo ook met de medewerkers in een organisatie, je hebt alle functies nodig, als er eentje niet is, loopt het ergens spaak. Dus, is het in mijn visie belangrijk om met iedereen, die bij het te veranderen onderwerp betrokken is, samen te werken aan de oplossing.

Eenvoud
Ik houd van de Italiaanse keuken. Eén van de geheimen is: koken met maar een paar ingrediënten, eenvoudig dus. Zo kijk ik ook naar veranderingen, maak het zo eenvoudig mogelijk. Zorg, met het oog op de lange termijnvisie, voor succes op korte termijn en houdt het voor iedereen overzichtelijk.

Flexibel
Soms heb je een ingrediënt niet van een recept, of is een klant allergisch voor iets. Dan is het belangrijk te kunnen improviseren en het op te lossen, zonder het recept uit het oog te verliezen. Zo is het ook met veranderingen, de wereld verandert terwijl je bezig bent, eisen veranderen, mensen vertrekken, daar moet je op in kunnen spelen, dus zorg voor een flexibele, agile aanpak.


Individuele coaching

Leiderschap is het centrale thema in mijn coaching. Leiderschap over anderen maar ook zelfleiderschap. Heb je issues met het aansturen van je organisatie of ben je zelf uit balans, dan ben ik je coach. De coaching vind plaats in mijn huiskamer en als het nut heeft gaan we samen koken. Samen in de keuken staan praat makkelijk en door met je handen bezig te zijn kom je uit je hoofd.

Natuurlijk maken we eerst kennis, met je coach moet het ‘klikken’.


Partners

Stichting Buiten komt voorbij (www.buitenkomtvoorbij.nl). In deze stichting werk ik samen met drie andere zelfstandig professionals. Wij maken oplossingen die mensen verleiden om in beweging te komen en met elkaar in gesprek te gaan. Omdat bewegen activeert, omdat gesprek verbindt, omdat je je beter voelt als je contact maakt. Veel beter.

 

Go4NextLevel (www.go4nextlevel.nl). Een landelijk samenwerkingsverband van zeer ervaren organisatiecoaches. Hierin werken wij samen aan onze professionele ontwikkeling en werken wij samen in opdrachten om organisaties te helpen zich te verbeteren. Alle leden zijn gecertificeerd in onze methodiek en aanpak.

Drawbridge54 (www.drawbridge54.nl) Een organisatie die zich richt op procesverbetering met de medewerkers samen, door middel van een lean aanpak. Ik ben opgeleid om deze aanpak van procesverbetering te faciliteren.

 

Fluitend naar je werk  (www.fluitendnaarjewerk.nl) begeleidt mensen met (loopbaan)vragen als:

  • Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
  • Waar liggen mijn mogelijkheden?
  • Hoe zet ik mijn talenten effectief in?
  • Hoe leer ik om mijn grenzen aan te geven?
  • Hoe ga ik om met stress?

Visie op veranderen

De druk op en in organisaties wordt steeds groter. Druk van veranderende markten, bezuinigingen, veranderende regelgeving en verschuiving van verantwoordelijkheden. Dit leidt tot nu toe vaak tot meer controlemechanismen, meer papierwerk en meer doen met minder mensen. Rust en zekerheid zijn ver te zoeken.

Onzekerheid en leiderschap

In deze tijd, waarin zekerheden wegvallen, is het zaak om om te kunnen gaan met onzekerheden. Dan is het nodig om te zorgen dat je organisatie in staat is continue te verbeteren (Continuous Improvement) en in te spelen op wat er verandert om je heen. Dit vraagt om een andere manier van in de wereld staan en een andere manier van werken en leidinggeven. Dan is het nodig vanuit vertrouwen leiding te geven, medewerkers de ruimte te geven om alert en direct te kunnen reageren op veranderingen. Leidinggeven wordt dan weer echt leidinggeven. Bezig zijn met de medewerkers, met kaders scheppen zodat zij hun werk kunnen doen. Weten hoe je medewerkers in elkaar zitten en waarom ze doen zoals ze doen. Werkelijk een relatie aangaan met je medewerkers, dan pas kan er wederzijds vertrouwen en respect ontstaan.

Dat vraagt lef om los te kunnen laten, vertrouwen in jezelf en je medewerkers en een heldere richting. Dit geldt voor alle niveaus in een organisatie. Medewerker snappen meestal prima waar het over gaat en wat de bedoeling is, alleen, vaak is het contact zoek tussen hen en de leidinggevenden.

Veranderen

Om je organisatie anders te gaan inrichten en sturen, of om je op een andere manier te gaan gedragen en anders om te gaan met het gedrag van medewerkers, vraagt nogal wat. Daar wil ik graag in ondersteunen door middel van coaching. Coaching om duurzaam verandering te kunnen bereiken. Coaching om leiderschap verder te ontwikkelen en daarmee de organisatie. Organisaties zijn verzamelingen van mensen, dus gaan veranderingen van organisaties over mensen.